Films for 'Idegenek' (1)
1 / 1
Order by:
Creation dates 9..0
IDEGENEK Soha nem tudhatjuk, hogy kivel hoz össze az élet… “Véletlen” találkozások? Sorsszerű találkozások? Vajon mi irányítunk? Mennyi befolyásunk van az életünk alakulására? Emberek, akik nem ismerik egymást, de valamilyen rejtély hirtelen összeköti az életüket egy időre. A NŐ egy hotelszobában ébred. Zuhany, smink, öltözés. SMS, benne egy hely és egy időpont. A NŐ elindul. Bank, széf, csomag, pályaudvar, csomagmegőrző, kis delikát üzlet. A NŐ záráskor ér a megadott címre, de nem BERNARD fogadja. “BERNARD elment” – mondja a FÉRFI. A NŐ meglepődik, nem a FÉRFIra számított. A FÉRFI megijed, nem számított senkire. Gyanakvóan végigmérik egymást. Mindkettejüknek van titka, de valami mégis összeköti őket. A FÉRFInak tetszik a NŐ. A NŐ nem akar különösebben ismerkedni, csak BERNARDdal találkozni. A FÉRFI szerint BERNARD nem fog visszajönni. A NŐ nem örül. A FÉRFI együttérzően letelepszik mellé az asztalhoz, és egy ideig némán figyeli, aztán fecsegni kezd. Egy guruló autó kíváncsian fürkésző, lassan mozgó árnya visszarántja a valóságba. Amikor a zseblámpák fénye végigfut a helyiségen, a NŐ hirtelen magához húzza a FÉRFIt, és megcsókolja. Amikor az autó elmegy, a csók véget ér. A NŐ úgy viselkedik, mintha semmi nem történt volna. A NŐ átöltözik, közben a FÉRFI talál valamit, amit talán BERNARD hagyott ott a NŐnek. Összenéznek. A NŐ, amilyen hirtelen csöppent a FÉRFI életébe, olyan hirtelen távozik is. Idegenek. Talán soha többet nem találkoznak, de egy fél órára összefonódik az életük. STRANGERS We never know who life sets us up with… “Chance” encounters? Encounters governed by fate? Are we in control? How much influence do we have over the events in our lives? People who never met before, suddenly bound together by some mystery for a short time. The WOMAN wakes up in a hotel room. Shower, make-up, getting dressed. Text message with a place and a time. The WOMAN heads out. Bank, safe, package, railway station, luggage deposit, small deli shop. The WOMAN arrives at the given address at closing time, but it’s not BERNARD welcoming her. ‘BERNARD left’, says the MAN. The WOMAN is surprised – she wasn’t expecting the MAN. The MAN is frightened – he wasn’t expecting anyone. They are sizing each other up with suspicion. They both have a secret, but somehow, some way they are connected. The MAN finds the WOMAN attractive. The WOMAN is not really interested in anything, other than meeting BERNARD. According to the MAN, BERNARD is not coming back. The WOMAN is not pleased. The MAN sympathetically settles down to the table next to her, silently watching her for a while, then starts to chat. He is pulled back to reality by the curiously scrutinizing shadow of a slowly moving car. As beams of flashlights invade the room, the WOMAN suddenly pulls the MAN close and kisses him. With the car leaving, the kiss ends. The WOMAN acts like nothing has happened. The woman changes her clothes. The MAN finds something that BERNARD left for the WOMAN. Their eyes meet. Just as abruptly as she entered the life of the MAN, the WOMAN leaves. They are strangers. They will probably never meet again, but their lives were intertwined for half an hour.

Idegenek / Strangers

18:31
15