A pénzem épít

A filmpályázat jelentkezési feltételei és szabályzata

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.01-10-046111, a továbbiakban: MagNet Bank Zrt./Bank) - együttműködésben a Daazo Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. V. em. 8., Cg.01-09-896416) által működtetett Daazo.com platformmal (a továbbiakban együtt: szervezők) - rövidfilmpályázatot hirdet maximum 3 perces filmalkotásoknak. A fődíj akár 1.000.000 forint.

A mottó: A pénzem épít, avagy hogyan lehet az olyan hétköznapi cselekedetekkel is, mint a bankkártyás vásárlás társadalmi ügyeket felkarolni?

A pályázat fókuszában álló KAP Kártyaprogramról a következő linken tájékozódhat: https://www.magnetbank.hu/kap_kartyaprogram

A pályázat célja, hogy fiatal filmes tehetségek friss, kreatív művein keresztül nyissunk párbeszédet fontos társadalmi problémákról.

Műfaji megkötés nincs, minden olyan pályaművet örömmel várunk, amely kapcsolatba hozható a fenti mottóval, legyen az animáció, kreatív dokumentumfilm, élőszereplős kisjátékfilm, stb. Hangsúlyozzuk, hogy újszerű, figyelemfelkeltő és magas minőségű alkotásokat várunk. A pályázatra bárki jelentkezhet, fiatal, pályakezdő filmesek munkáit is örömmel fogadjuk.

Formai szabályok:
- Maximum 3 perces filmhossz
- HD felbontás (1920x1080p vagy 1280x720p)

Zsűri:
- Pataki Ági és Kovács Gábor producer
- Winkler Nóra, rádiós és televíziós műsorvezető
- Mondovics Péter, a MasterCard Marketingvezetője
- Molnár Csaba, a MagNet Bank Közösségfejlesztési Igazgatója

Díjak:

- Fődíj: legfeljebb 1.000.000 forint
(legfeljebb 500.000 forint a pályamű benyújtásáért és további legfeljebb 500.000 forint a film esetleges utómunkájára, illetve az alkotó következő filmtervének fejlesztésére)

- Daazo Kft. díja:
1 db Daazo Festival Strategy előfizetés, amelynek keretében a Daazo vállalja, hogy a film fesztiváloztatási feladatait egy éven keresztül elvégzi.

- Közönségdíj:
A MagNet Bank Zrt. Facebook oldalán 2014. augusztus 31-ig a legtöbb megosztást elért rövidfilm alkotója 300.000 forint közönségdíjban részesül. A Bank Facebook oldalára kizárólag a zsűri által legjobbnak ítélt 10 film kerül feltöltésre. A fődíj és a Daazo Kft. díj nyertesét is megilletheti a Közönségdíj.

A pályázat leadási határideje: 2014. június 30.

A szervezők konzultációs lehetőségekkel segítik a pályázókat, ahol az alkotók lehetőséget kapnak arra, hogy közelebbről megismerkedjenek a pályázat tematikájával, személyes inspirációt kapjanak a Bank társadalmi céljaival kapcsolatban, esetleges kérdéseiket feltegyék a KAP Kártyaprogramról.
Az első konzultáció időpontja: 2014. április 17. csütörtök.
További konzultációs lehetőségeket szükség szerint, kérésre hirdetünk. Erről minden pályázót a jelentkezési lapon megadott e-mail címén értesítünk.
Helyszín: MagNet Bank Zrt. (cím: 1062. Budapest, Andrássy út 98.).
A konzultációs időpontokra előzetes bejelentkezés szükséges a marketing@magnetbank.hu címre küldött e-mailben.

A pályázat elbírálásának menete, határideje, kihirdetése:

A pályázatokat 2014. június 30-án éjfélig várjuk. Beérkezettnek azt a pályaművet tekintjük, amely a leadási határidőn belül beérkezett, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal feltöltésre kerül a Daazo daazo.com/penzemepit oldalára.

A zsűri 2014. július 31-ig ún. short list-et készít a 10 legjobb beérkezett pályaműből. A 10 legjobbnak ítélt alkotás listája a daazo.com/penzemepit oldalon kerül feltüntetésre. A zsűri a short list-re bekerült pályázókat e-mail útján értesíti. A továbbiakban ezek az alkotások vesznek részt a fődíjért, a Daazo Kft. díjáért és a közönségdíjért folytatott versenyben. A jelen pályázati feltételek szerinti díjazásban az a pályázó részesülhet, aki legfeljebb 2014. július 31. napjáig a MagNet Bank Zrt-vel, illetve szükség szerint a Daazo Kft-vel a pályaműre vonatkozóan, a MagNet Bank Zrt., illetve a Daazo Kft. által rögzített tartalommal felhasználási szerződést köt írásban, illetve a jelen pályázati feltételekben megjelölt kötelezettségeit teljesíti.


A díjak kihirdetésére szeptember elején kerül sor (a konkrét dátumról minden pályázót e-mail útján értesítünk), melyet a Daazo Kft. daazo.com/penzemepit oldalán és a MagNet Bank Zrt. Facebook oldalán teszünk közzé. A nyertest/nyerteseket e-mail útján is értesítjük.

A pályázat kiírója, a MagNet Bank Zrt., fenntartja magának a jogot, hogy:
amennyiben a zsűri megítélése szerint több, azonosan kiemelkedő színvonalú pályamű születik, megosztott első díjat hirdessen két vagy több pályázó között, amely a pénznyeremény arányos megosztásával jár a nyertesek között;
amennyiben a pályázatra nem érkezik a meghirdetett határidőn belül egyetlen olyan színvonalú pályamű sem, amely a zsűri megítélése szerint elérné a minimum esztétikai és/vagy tartalmi és/vagy minőségi elvárásokat, ne hirdessen nyertest és ezzel ne díjazzon egyetlen pályázót sem;
arra, hogy a jelen pályázatban megjelölt díjak összegét külön indokolás nélkül csökkentse.

A pályázat kiírója, a MagNet Bank Zrt., a fődíjat, valamint a közönségdíjatakképpen fizeti ki a nyertes/nyertesek számára, hogy a fődíjból legfeljebb 500.000,- forintot, illetve a közönségdíjat a nyertes/nyertesek nevére megnyitott, a MagNet Bank Zrt-nél vezetett fizetési számlájára utal legkésőbb 2014. szeptember 20-ig, amennyiben a fizetési számla szabályszerűen megnyitásra került. A Bank a fennmaradó legfeljebb 500.000,- forintot részben vagy egészben a fődíjas film(ek) esetleges – a Bank által szükségesnek jelölt - utómunkáinak elvégzéséhez fizeti (az utómunka fázisait igazoló számlák ellenében, vagy kuponnal).
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy megítélje az esetleges utómunka elvégzésének szükségességét és közös egyeztetés után kérje a pályázót a film utómunkáinak elvégzésére, melynek során a MagNet Bank Zrt-t utasítási jog illeti meg. Amennyiben a fődíjat elnyert pályamű a zsűri megítélése szerint nem igényel további utómunkát, vagy az igényelt utómunka költsége, díja nem éri el a legfeljebb 500.000 forintot, úgy a nyertes(ek) az 500.000,- forintból fennmaradó összegeta következő filmjének kidolgozására, előállítására fordíthatja, ennek kifizetése szintén a nyertes(ek) nevére a MagNet Bank Zrt-nél nyitott fizetési számlára történő átutalással kerül sor. Ez utóbbi kész mű bemutatásakor, népszerűsítésekor az alkotó vállalja, hogy a MagNet Bank Zrt-t mint támogatót – a MagNet Bank Zrt-vel előre egyeztetett formában - szerepelteti.

A pályázat benyújtásával az alkotók a pályaművek tekintetében teljes és korlátlan felhasználási jogot engednek a MagNet Bank Zrt. részére. A felhasználási jog átengedése magába foglalja különösen, hogy a MagNet Bank Zrt. az elkészült pályaműveket saját promóciós és marketing céljai megvalósítása érdekében a pályaműveket többszörözze, terjessze, nyilvánosan előadja, nyilvánossághoz közvetítse sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz továbbközvetítse, átdolgozza, kiállítsa, valamint további felhasználásra – akár szintén korlátlan és teljes - engedélyt adjon harmadik személyek számára.
A pályázat benyújtásával az alkotók kifejezetten lemondanak a MagNet Bank Zrt. általi felhasználásért való, a jelen pályázati kiírás feltételei szerint járó díjakon felül minden egyéb díjazásról, költségtérítésről.