Diem's worth / Zlatá dávka

Kika Majorosova
Mar 22, 2012

The story about the young man, who is imprisoned in his own world of addictions... / Príbeh mladého človeka uväzneného vo vlastnom svete závislostí...

Šimon Ferstl

character's name

Juraj Mikula

character's name

Anton Fabian

Director

Anton Fabian

Scriptwriter

Anton Fabian

Editor

Maroš Žilinčan

Camera

0
122
Country of origin: No data
Categories: Thriller
Hashtags:
Comments
Guest
Related films
The short story about how two young women,whom life's only yet awaited,are waiting for life. /Krátky príbeh o tom, ako dve mladé ženy, na ktoré život ešte čaká, čakajú na život.
99
09:56
Favourited by
No followers.